Om Företaget

Alma Vård & Omsorg är ett företag som är specialiserat på att tillhandahålla tjänster inom hemtjänst, hushållsnära tjänster och personlig assistans. Företaget har sitt huvudkontor i Mölndal men bedriver även verksamhet i Göteborg.

Alma Vård & Omsorg (almavoo.se) drivs av socionomer med lång erfarenhet inom äldreomsorg och annat socialt arbete. Företagets vision är att tillhandahålla högkvalitativa tjänster baserade på värderingar som tillit och trygghet. Genom att erbjuda tjänster på detta sätt kan företaget hjälpa kunderna att leva ett självständigt liv samtidigt som de får den hjälp och omsorg de behöver.

Hemtjänst

Alma Vård & Omsorg erbjuder privat hemtjänst i både Göteborg och Mölndal. Hemtjänsten innefattar flera olika tjänster, inklusive städning, tvätt, handling, medicinsk stöd och hjälp med hygien. Kunden kan själv välja vem som ska utföra tjänsterna via kommunernas valfrihetssystem.

Alma Vård & Omsorg är godkända av både Göteborgs och Mölndals kommuner, vilket ger kunderna möjlighet att välja detta företag som sin hemtjänstleverantör. Tjänsterna anpassas efter varje kunds specifika behov och önskemål, och målet är att skapa en meningsfull vardag för kunden.

Hushållsnära tjänster

Företaget erbjuder även olika typer av hushållsnära tjänster som städning, fönsterputsning, trädgårdsarbete och flytthjälp. Kunden kan utnyttja RUT-avdraget när de köper någon av dessa tjänster.

Städning är en av de mest efterfrågade hushållsnära tjänsterna. Alma Vård & Omsorg kan erbjuda grundlig rengöring av hemmet på regelbunden basis, som exempelvis dammsugning och golvtvätt. Företaget erbjuder även fönsterputsning för att säkerställa att kundens hem är skinande rent. Dessutom kan kunderna få hjälp med trädgårdsarbete som gräsklippning och beskärning. Flytthjälp är också en tjänst som företaget tillhandahåller.

Personlig assistans

Alma Vård & Omsorg erbjuder personlig assistans till personer som har beviljats assistans av kommunen eller Försäkringskassan. Företaget erbjuder assistans för både vuxna och barn över hela landet, men har sitt huvudkontor i Mölndal.

Alma Vård & Omsorg är godkända av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket är ett krav för att få driva personlig assistansverksamhet i Sverige. Företaget erbjuder personlig assistans som är anpassad efter varje kunds specifika behov och önskemål. Syftet med personlig assistans är att underlätta för personer som har en funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.

Företaget har en dedikerad personalstyrka som är utbildade för att hantera kundens unika behov och hjälpa dem att upprätthålla sin livskvalitet. Kunderna har möjlighet att välja en personlig assistent som de känner sig bekväma med, vilket kan öka tryggheten och komforten hos kunden.

Bloggen sensegusto ger en längre beskrivning av de positiva effekterna av personlig assistant.


Alma Vård & Omsorg är ett företag som är specialiserat på att tillhandahålla högkvalitativa tjänster inom hemtjänst, hushållsnära tjänster och personlig assistans. Företaget drivs av erfarna socionomer och är godkänt av både Göteborgs och Mölndals kommuner och IVO.

Hemtjänsten inkluderar städning, tvätt, handling, medicinsk stöd och hjälp med hygien, och kunden kan själv välja vem som ska utföra tjänsterna. Hushållsnära tjänster som städning, fönsterputsning, trädgårdsarbete och flytthjälp är också tillgängliga, och kunden kan utnyttja RUT-avdraget vid köp av dessa tjänster. Personlig assistans erbjuds också för personer med funktionsnedsättningar och företaget har en dedikerad personalstyrka som kan hjälpa kunderna att upprätthålla sin livskvalitet.

Genom att erbjuda dessa tjänster kan Alma Vård & Omsorg hjälpa kunderna att leva ett självständigt liv samtidigt som de får den hjälp och omsorg de behöver. Alla tjänster anpassas efter kundens behov och önskemål, och målet är att skapa en meningsfull vardag för varje individ.

Besök även bestofhealthbeauty för att läsa om hemtjänst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *