Världsmiljödagen firas varje år den 5 juni och har varit FN:s huvudevenemang sedan 1972 för att informera den globala allmänheten om de miljöproblem som mänskligheten står inför.

Historien

Året 1972 anses vara vändpunkten för skapandet av en internationell miljöpolitik. Den 5 till 16 juni samma år hölls den första stora konferensen om miljöfrågor i Stockholm, Sverige, i FN:s regi.

Fram till dess ansågs miljöfrågorna vara lokala eller regionala problem och låg främst i Europa och Nordamerika, det vill säga de regioner i världen med stor industriell utveckling. Miljön var trots allt inte en av FN:s prioriteringar när det grundades 1945, direkt efter andra världskrigets slut.

Konferensen om den mänskliga miljön eller Stockholmskonferensen, som den gick till historien, syftade till att hitta en gemensam grund för det internationella samfundet för att bevara och förbättra den mänskliga miljön.

De första stegen

I slutet av 1972, närmare bestämt den 15 december, utfärdade FN:s generalförsamling en resolution [A/RES/2994(XXVII)] som utsåg den 5 juni (den första arbetsdagen för Stockholmskonferensen) till Världsmiljödagen och uppmanade ” regeringar och FN-organ att varje år på samma dag genomföra globala aktiviteter för att bevara och förbättra miljön, i syfte att fördjupa miljömedvetenheten och sträva efter beslutsamhet, som uttrycktes vid Stockholmskonferensen”.

Samma dag antog delegaterna en annan resolution [A/RES/2997 (XXVII)] som ledde till skapandet av FN:s miljöprogram (UNEP), FN:s specialiserade organ för miljöfrågor med säte i Nairobi, Kenya.

Sedan det första firandet 1974 har Världsmiljödagen hjälpt UNEP att öka internationell medvetenhet, lyfta fram frågor som ozonnedbrytning, giftiga kemikalier, ökenspridning och global uppvärmning och utvecklas till en global plattform för att vidta åtgärder i akuta miljöfrågor. Miljontals människor har under åren deltagit i miljöåtgärder under Världsmiljödagen, bidragit till att förändra konsumentvaror, såväl som nationell och internationell miljöpolitik.

Den stora bilden av jordens miljöproblem

Även om framsteg har gjorts sedan dess mot att skydda planeten och ta itu med många av dess hot om miljön och en livskraftig framtid på jorden, är hela bilden tillräckligt besviken.

Världsmiljödagen

Studier visar att:

  • Mer än 3 miljarder människor påverkas av försämrade ekosystem idag
  • Föroreningar är ansvariga för cirka 9 miljoner förtida dödsfall varje år
  • Mer än 1 miljon växt- och djurarter riskerar att utrotas, många inom decennier
  • Nästan hälften av människorna befinner sig redan i klimatfarozonen och har 15 gånger större risk att dö av klimatpåverkan som extrem värme, översvämningar och torka.
  • Det finns en 50-50 chans att årlig genomsnittlig global temperatur kommer att bryta mot Parisavtalets gräns på 1,5 grader Celsius under de kommande fem åren
  • Mer än 200 miljoner människor varje år kan vara på flykt på grund av klimatstörningar år 2050.

Stora utmaningar framöver

Klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald är de stora utmaningarna som planeten kommer att möta under de kommande åren. För att säkerställa ett livskraftigt liv på jorden bör radikala åtgärder vidtas på alla plan och Världsmiljödagen belyser detta.

Världsmiljödagen kan vara en utlösande faktor för åtgärder globalt. Så varför inte göra det bästa av det?

Ta del av denna blogg veganisma om miljövänliga produkter för att hitta rekommendationer på produkter som är bra för både dig och miljön.

Kolla in hotellussemburgo så får du reda på vad miljöhot det finns och hur man städar miljövänligt.

För fler tips så kan du även besöka hr-resurs.

Om du vill göra rent på helt naturligt grönt vis, läs denna artikeln!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *